Wat is een Gibibyte?

Een gibibyte of GiB is 230 en is gelijk aan 1.073.741.824 bytes.

Gibibyte versus andere gegevensmetingen

Gibibyte (GiB)Waarde
Gibibyte in een bit (b)1.164144354e-10
Gibibyte in een knabbel (N)4.656612873e-10
Gibibyte in een byte (B)9.313225746e-10
Gibibyte in een Kilobit (Kb)1.164144354e-07
Gibibyte in een Kilobyte (KB)9.310986965e-07
Gibibyte in een Kibibit (Kib)1.192037192e-07
Gibibyte in een Kibibyte (KiB)9.532888465e-07
Gibibyte in een Megabit (Mb), 0001164153841
Gibibyte in een Megabyte (MB), 0009313241567
Gibibyte in een Mebibit (Mib), 0001220703125
Gibibyte in een Mebibyte (MiB), 0009765625
Gibibyte in een gigabit (Gb)0.116415
Gibibyte in een gigabyte (GB)0.931323
Gibibyte in een Gibibit (Gib)0, 125
Gibibyte in een Gibibyte (GiB)1
Gibibytes in een Terabit (Tb)116, 415
Gibibytes in een Terabyte (TB)931, 323
Gibibytes in een Tebibit (Tib)128
Gibibytes in een Tebibyte (TiB)1024
Gibibytes in een Petabit (Pb)116.415
Gibibytes in een Petabyte (PB)931.323
Gibibytes in een Pebibit (Pib)131.072
Gibibytes in een Pebibyte (PiB)1.049.000
Gibibytes in een Exabit (Eb)116.415.322
Gibibytes in een Exabyte (EB)931.322.575
Gibibytes in een Exbibit (Eib)134.217.728
Gibibytes in een Exbibyte (EiB)1073741824
Gibibytes in een Zettabyte (ZB)931.322.575.000
Gibibytes in een Yottabyte (YB)931.322.575.000.000

Byte, Gibi, Gibibit, Gigabyte, Metingen