Wat is OmniGraffle?

OmniGraffle is software waarmee gebruikers diagrammen en illustraties kunnen maken om ideeën visueel uit te drukken. Het is een hulpmiddel om snel professionele grafieken en diagrammen te maken - met name stroomdiagrammen - en deze te exporteren naar afbeeldingsindelingen zoals JPEG, GIF en PNG. Het is in veel opzichten vergelijkbaar met Microsoft Visio.

OmniGraffle-software is beschikbaar voor de Mac- en iPad-platforms.

Stroomschema, illustratie, platform, softwarevoorwaarden