Wat is een symbolische link?

Een symbolische link kan verwijzen naar een van de volgende:

1. Als alternatief wordt ook wel een softlink of symlink genoemd, een symbolische koppeling is een bestand dat via een pad naar een ander bestand of een andere map verwijst . In tegenstelling tot een harde koppeling, kan een symbolische link naar elk bestand of elke map op elke computer linken. In Linux en Unix worden symbolische koppelingen gemaakt met de opdracht ln en in de Windows-opdrachtregel worden symbolische koppelingen gemaakt met behulp van de opdracht mklink. Hieronder ziet u een voorbeeld van een symbolische koppeling op de Windows-opdrachtregel.

Tip: als u een nieuwe computergebruiker bent, kunt u een symbolische koppeling zien als een snelkoppeling naar een bestand of map (map). In tegenstelling tot een traditionele sneltoets in Windows, kunnen symbolische koppelingen worden gebruikt in de opdrachtregel of in een script of een ander programma.

Opmerking: Op Microsoft Windows-computers zijn er ook knooppunten die lijken op symbolische koppelingen maar niet op dezelfde.

2. Ook bekend als SYLK is een symbolische koppeling een ASCII-geformatteerd bestand met de extensie .slk, dat door sommige Microsoft-applicaties wordt gebruikt. Het kan gegevens uitwisselen tussen sommige Microsoft-applicaties zoals Excel.

Harde koppeling, koppeling, voorwaarden van het besturingssysteem