Wat is Right Align?

Rechts uitlijnen, rechts uitlijnen of rechts uitvullen is tekst- of pagina-opmaak waarmee tekst langs de rechterzijde van een pagina wordt uitgelijnd of een element bevat. Deze tekst heeft een rafelige rechterkant omdat deze links uitgelijnd is in plaats van rechts uitgelijnd. Hieronder staat tekst met een juiste uitlijning.

Voorbeeld van rechts uitgelijnde tekst

Voorbeeldtekst die is uitgelijnd aan de rechterkant van het vak. In tegenstelling tot de tekst hierboven die links uitgelijnd is, heeft deze tekst een rafelige linkerrand.

Uitlijning, Flush-rechts, uitvullen, Links uitlijnen, Rechts, Typografische termen, Terminologie van de tekstverwerker