Wat is een Petabit?

Een petabit of Pb is gelijk aan 1015 of 1.000.000.000.000.000 bits.

Tip: wanneer de "b" een hoofdletter is, zoals PB, verwijst dit naar een petabyte.

Een terabit komt voor een petabit.

Wat komt er na een petabit?

Een uitzondering komt na een petabit.

Petabit vs. andere gegevensmetingen

Petabit (Pb)Waarde
Petabit in een bit (b), 000000000000001
Petabit in een knabbelen (N), 00000000000001
Petabit in een byte (B), 000000000000008
Petabit in een Kilobit (Kb), 000000000001
Petabit in a Kilobyte (KB), 000000000008
Petabit in een Kibibit (Kib)1.02396068e-12
Petabit in een Kibibyte (KiB)8.19000819e-12
Petabit in een Megabit (Mb)0, 000000001
Petabit in een Megabyte (MB)0, 000000008
Petabit in een Mebibit (Mib)1.048547761e-09
Petabit in een Mebibyte (MiB)8.389261745e-09
Petabit in een gigabit (Gb)0.000001
Petabit in een gigabyte (GB)0.000008
Petabit in een Gibibit (Gib)1.073741334e-06
Petabit in a Gibibyte (GiB)8.589958339e-06
Petabit in a Terabit (Tb)0.001
Petabit in een Terabyte (TB)0, 008
Petabit in een Tebibit (Tib), 001099511267
Petabit in een Tebibyte (TiB), 008796080467
Petabit in een Petabit (Pb)1
Petabits in een Petabyte (PB)8
Petabit in een Pebibit (Pib)1, 1259
Petabits in een Pebibyte (PiB)9, 0072
Petabits in an Exabit (Eb)1000
Petabits in een Exabyte (EB)8000
Petabits in een Exbibit (Eib)1, 152.9215
Petabits in een Exbibyte (EiB)9, 223.37204
Petabits in een Zettabyte (ZB)8.000.000
Petabits in een Yottabyte (YB)8000000000

Binair, Metingen, Peta