Wat is Lambda-calculus?

Lambda calculus werd voor het eerst ontwikkeld door de Amerikaanse wiskundige Alonzo Church in de jaren 1930, en is een formeel systeem voor het uitdrukken van berekeningen gebaseerd op de abstractie van functies. Het is een fundamenteel principe in de wiskundige logica. Meer nog, lambda calculus wil een eenvoudig systeem van berekening zijn dat een alternatief is voor de "hardware" -benadering die door Turing-machines wordt gebruikt.

Hoe wordt lambda-calculus gebruikt?

Bij computerprogrammering wordt lambda-calculus gebruikt om functies te anonimiseren, waardoor ze in abstracte zin kunnen worden aangeduid. Deze actie maakt ze tot eersteklas objecten: ze kunnen net als elke andere entiteit in de taal worden gebruikt. Een anonieme functie kan bijvoorbeeld als een parameter aan andere functies worden doorgegeven.

Een van de eerste programmeertalen om anonieme functies te gebruiken was LISP. Het speciale woord lambda in LISP definieert een functie zonder er een naam aan te geven. De functie x + 2 kan bijvoorbeeld anoniem worden gedefinieerd in LISP met de volgende verklaring:

 (lambda (x) (+ x 2)) 

Anonieme functies zijn een belangrijk onderdeel van veel moderne programmeertalen, inclusief JavaScript.

Knights of Lambda Calculus, Logica, Programmeervoorwaarden, Syntactische suiker