Wat is een offset?

In de informatica beschrijft offset de locatie van een gegeven in relatie tot een andere locatie. Wanneer een programma bijvoorbeeld een array van bytes benadert, wordt de vijfde byte verschoven van het begin van de array met vier bytes. Als de array gegevens bevat die bedoeld zijn om 32 bits tegelijkertijd te lezen, zou element n vanaf het begin van de array verschoven zijn met 4 * (n - 1) bytes.

Offsetdruk, Softwarevoorwaarden