Hoe tekst op een webpagina in HTML of CSS te rechtvaardigen

Elke tekst kan links, in het midden of rechts op een webpagina worden uitgelijnd. Afbeeldingen kunnen ook op dezelfde manier op een webpagina worden uitgelijnd als tekst. Hieronder vindt u voorbeelden van links, tab, centreren en rechts uitlijnen van tekst en afbeeldingen.

Tip: als een van uw tekstuitlijningen niet werkt, zorg dan dat andere CSS-klassen of -stijlen die op hetzelfde element of een element zijn toegepast, niet in strijd zijn met de rechtvaardiging die u probeert te maken.

Opmerking: met deze voorbeelden en de meeste uitlijning wordt de tekst uitgelijnd in het element dat de tekst bevat. Tekst kan worden gecentreerd in een HTML-div en links uitgelijnd op de rest van de webpagina. Alles wat zich in de tag bevindt die de CSS-rechtvaardiging bevat (bijvoorbeeld een afbeelding), wordt ook uitgelijnd.

Voorbeelden van uitlijning

Links uitgelijnd

Tab uitgelijnd

Gecentreerd

Rechts uitgelijnd

Aan de linkerkant uitgelijnd voorbeeld

Standaard wordt de tekst links en rechts in het Engels en in andere talen uitgelijnd. Als het element dat de tekst of afbeelding bevat rechts uitgelijnd is of als u de uitlijning van tekst of afbeeldingen wilt wijzigen, kan de onderstaande code echter worden toegevoegd aan uw element of in CSS.

HTML code

Links uitgelijnd

Tip: Zie de onderstaande aanvullende tips voor het aanpassen van de uitlijning, opvulling en marge van een element.

Voorbeeld van uitgelijnd tabblad

Hoewel er geen uitlijning van het tabblad 'tab' is, kan een linkermarge aan een element worden toegevoegd voor het uiterlijk van een uitlijning van het tabblad, zoals hieronder wordt weergegeven.

HTML code

Tab uitgelijnd

Tip: Zie de onderstaande aanvullende tips voor het aanpassen van de uitlijning, opvulling en marge van een element.

Gecentreerd uitgelijnd voorbeeld

Als u het attribuut text-align gebruikt, kunt u elke tekst of afbeelding in een element centreren, zoals in het onderstaande voorbeeld.

HTML code

Gecentreerd

Tip: Zie de onderstaande aanvullende tips voor het aanpassen van de uitlijning, opvulling en marge van een element.

Rechts uitgelijnd voorbeeld

Als u het attribuut text-align gebruikt, kunt u elke tekst of afbeelding in een element centreren, zoals in het onderstaande voorbeeld.

HTML code

Rechts uitgelijnd

Tip: U kunt ook CSS gebruiken om een ​​afbeelding op een webpagina rechts uit te lijnen.

Tip: Zie de onderstaande aanvullende tips voor het aanpassen van de uitlijning, opvulling en marge van een element.

Extra uitlijningstips

Hieronder vindt u aanvullende uitlijningstips die kunnen worden toegepast op elk van de bovenstaande stijlregels of andere CSS-klassen.

  1. U kunt een extra marge toevoegen aan elk van de bovenstaande stijlen als u extra inspringingen wilt of meer opvulling wilt. U kunt bijvoorbeeld een marge-rechts toepassen op het rechts uitgelijnde voorbeeld om de tekst verder in het element te plaatsen.
  2. Als u een responsievere pagina wilt, moet u links of rechts uitvullen of verwijderen als u deze op een kleiner scherm bekijkt.